Par mums

Mēs apvienojam jauniešus ar mentālam īpatnībām un atbalstam neformālu un pieredzes izglītību, palīdzam orientēties informācijas un sociālā vidē.

Misija
– veicināt jauniešu ar mentālam īpatnībām aktīvu iesaistīšanu savas un savas kopienas intereses pārstāvniecībā un aizstāvībā.

Mērķis – atbalstīt neformālu un pieredzes izglītību, palīdzēt orientēties informācijas un sociālā vidē.

Metode – sadarbība un mijiedarbība starp jauniešiem ar mentālam īpatnībam un citai jaunatnei.

Jaunatnes ar mentālam īpatnībām un citu jauniešu kontaktu skaita palielināšanai un sadarbības kvalitātes uzlabošanai jākļūst par līdzekļi, kas atbalstīs pirmos aktīvas laika pavadīšanas apmācības jautājumos un savu interešu un pienākumu aizsardzībā.

Otriem tā ir iespēja mācīties uzņemties atbildību par sabiedrībā notiekošiem procesiem un ietekmēt sabiedrības attīstību, ka arī apmācība tolerancei un prasmei būt solidāriem ar citām sabiedrības grupām.

Leave a Reply