“Rīkojoties kopā” Uzņemts Labklājības departamenta “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padomē”

“Rīkojoties kopā” Uzņemts Labklājības departamenta “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padomē”

“Rīkojoties Kopā” ir uzņemti Rīgas domes Labklājības departamenta Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padomē

Šodien notika Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēde. Tajā tika izskatīta arī “Rīkojoties kopā” uzņemšana. Tika parādīta prezentācija par “Rīkojoties kopā”. Tika pieņemts pozitīvs lēmums biedrības „Rīkojoties kopā” uzņemšanu Padomē.

Biedrības prezentācija, kas izmantota uzņemšanai:

Leave a Reply