“Rīkojoties kopā” Uzņemts Labklājības departamenta “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padomē”

“Rīkojoties kopā” Uzņemts Labklājības departamenta “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padomē”

“Rīkojoties Kopā” ir uzņemti Rīgas domes Labklājības departamenta Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padomē

Šodien notika Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēde. Tajā tika izskatīta arī “Rīkojoties kopā” uzņemšana. Tika parādīta prezentācija par “Rīkojoties kopā”. Tika pieņemts pozitīvs lēmums biedrības „Rīkojoties kopā” uzņemšanu Padomē.

Biedrības prezentācija, kas izmantota uzņemšanai:

Cīņa pret vardarbību

Cīņa pret vardarbību

Slegtās iestādēs vienmēr ir vieta vardarbībai, kur “augstākie” ir pār “zemākajiem”, kas ir labi redzams Stenfordas cietuma eksperimentā. Šāda vardarbība ir arī socialās iestādēs. Tā jau gadu struktūrvienībā “grupu dzīvoklis” NVO “Latvijas samariešu apvienības” viena darbinieka puses norit emocionāla vardarbība pret “grupu dzīvokļa” iemītniekiem.

Grupu dzīvokļa vadība visu gadu ignorēja iedzīvotāju sūdzības. Saprotot, ka nav iespējams atrisināt problēmu uz vietas, mūsu biedri vērsās pie Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” . Viņu palīdzība lika darbiniekiem pievērst uzmanību problēmai.Taču nevis, lai atrisinātu, bet , lai noslēptu šo lietu.

Persona, kura iesniedzis sūdzību, tikta saukta uz “paklāja”, kur atkal tika pakļauta emocionālai vardarbībai un saņēma draudus nosūtīt šo personu uz psihiatrisko slimnīcu. Sociālais darbinieks, kurš tika pieaicināts, lai neatkarīgi novērtētu situāciju un aizstāvētu personas intereses, tika “izmests” ar policijas palīdzību.

Nākamnedēļ notiks juridiskā konsultācijapa šajā jautājumā, tāpēc turpinājums sekos…

2013. gada 4. FebruaryPermalink 2 Comments